سامانه خدمات مشتریان

شرکت فن آوران ارتباطات پالیز که در اوایل سال 1381 تأسیس گردید، هـم اکنـون یـکی از شرکت های پیشـرو در زمینه ارائه محصـولات نرم افزاری تحـت وب و راهـکـارهـای اختـصـاصی فن آوری اطلاعـات و ارتبـاطات برای کسـب و کـار مبتـنـی بر اینترنت می باشد.محصـولات نرم افزاری تحـت وب و راهـکار هـای اختـصـاصی فن آوری اطلاعـات و ارتبـاطات برای کسـب و کـار مبتـنـی بر اینترنت می باشد.

سامانه دریافت پیامک: 10000022824433

مکانیزاسیون فرآیند استخدام مبتنی بر وب

از درخواست استخدام تا اعلام نتایج نهایی استخدام با سامانه؛ شما فقط آزمون را برگزار کنید.

 

سامانه سنجش کیفیت راهبری مدیران سازمان

با چشمانی باز، مدیران خود را انتخاب کنید. اطلاعات بدست آمده بسیار مفیدتر از آنچه فکر می کنید هستند.

 

افتخار طراحی و اجرای 5 مورد از 100 شرکت برتر کشور

بانک رفاه کارگران

بانک گردشگری

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)

شرکت پتروشیمی مارون

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران