سامانه پیشنهاد فن دمنده

ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب است

تا به حال پیش آمده که در انتخاب یک سخت افزار شک کنید که آیا خواسته ی شما را برآورده می کند یا نه؟ شرکت دمنده با نرم افزار پیشنهاد دهنده ی خود، مشتری را در انتخاب فن برای محیط دلخواه کمک می کند ...
سایت دمنده دارای سامانه ای برای ثبت اطلاعات فنی هواکش ها و فن های خانگی و صنعتی است. کاربر در این سایت می تواند بر اساس نیازهای محوطه ی نصب هواکش و ویژگی هایی که برای سیستم تعریف می کند فن مورد نظر خود را بیابد. این ویژگی ها را می توان بر اساس فضای نصب فن و یا حجم هوادهی فن تعریف نمود. بر این اساس سیستم به صورت اتوماتیک پیشنهاداتی را به کاربر ارائه می کند.