طراحی، اجرا و بهینه سازی شبکه

طراحی، اجرا و بهینه سازی شبکه

اینترنت و شبکه های رایانه ای موجود در سازمان ها و شرکت ها به عنوان ابزاری قدرتمند، در امر تجارت انقلابی ایجاد کرده اند. این پیشرفت نیاز به داشتن رایانه های امن و فضای دسترسی ایمن به اطلاعات را نیز الزام آور ساخته است. شرکت فن آوران ارتباطات پالیز با ارائه راهکارهای مناسب، سازمان ها را در ایجاد چنین فضا و پیشگیری در برابر تهدیدات امنیتی یاری می نماید.

خدمات قابل ارائه در این واحد عبارتند از:
    - طراحی و اجرای شبکه در بخش زیرساخت مطابق با آخرین استانداردها و فن‌آوری‌های موجود
    - طراحی و اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌های موثر و کارآمد در زمینه مقابله با تهدیدات روزافزون شبکه‌ای
    - سرویس‌های پیشرفته شبکه‌ای
    - سیستم‌های مدیریت، مانیتورینگ و اعلام خرابی در شبکه
    - سیستم‌های ثبت متمرکز وقایع شبکه
    - سیستم‌های سنجش کیفیت و کارایی شبکه

برخی از خدمات ارائه شده توسط تیم مجرب واحد شبکه شرکت عبارتند از:
    - راه اندازی سرویس های شبکه ای شرکت دخانیات ایران
    - راه اندازی سرویس های شبکه ای - وزارت راه و ترابری (ساختمان های ستادی)
    - راه اندازی سرویس های شبکه ای و خدمات پشتیبانی - آزمایشگاه های فنی و مکانیک خاک
    - راه اندازی سرویس های شبکه ای / امنیت شبکه دانشگاه علمی و کاربردی
    - راه اندازی سرویس های شبکه ای و پشتیبانی شبکه - سازمان تعزیرات حکومتی
    - راه اندازی سرویس های شبکه ای / امنیت شبکه – سازمان بیمه خدمات درمانی (ستاد)
    - راه اندازی سرویس های شبکه ای / امنیت شبکه – سازمان بیمه خدمات درمانی (استان تهران)
    - ارائه خدمات مشاوره و اجرا– شرکت بیمه دی
    - همکاری با سازمان پژوهشهای عملی و صنعتی ایران در زمینه امنیت شبکه های کامپیوتری
    - راه اندازی سرویس های شبکه ای / امنیت شبکه – شرکت کشتیرانی ایران و هند
    - طراحی و پیاده سازی ارتباط امن WAN و شبکهPassive ساختمان ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
    - طراحی ارتباط امن WAN کشوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
    - طراحی و برقراری ارتباط امن اکسترانت (از طریق بستر اینترنت) ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (30 مرکز استان)
    - طراحی و پیاده سازی سرویس های شبکه ای - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین
    - ارائه خدمات مشاوره و اجرا– شرکت بیمه معلم