پشتیبانی مشتری مدار و حرفه ای


در گام اول مهمترین هدف ما، ایجاد سهولت در تولید محصولات مورد نیاز شما و دقیقا مطابق نیازمندی شماست. پس از آن و در گام دوم تمام تلاش ما، ایجاد حس امنیت خاطر برای شما و در خلال روند پشتیبانی محصولات است. سرلوحه کاری ما، آزاد کردن اندکی از وقت شما با استفاده از سیستم تولید و پشتیبانی قوی است که دارای روندهای کاملا مشخص و کارآمد اند و امیدواریم نهایتا به رضایتمندی شما از کار با شرکت پالیز انجامد. همچنین اگر ما بتوانیم با ارائه ی خدمات تولید و پشتیبانی، اندکی در زمان شما صرفه جویی کنیم تا بتوانید آن را صرف امور مهمتر نمایید، به اهداف معنوی خود نیز دست یافته ایم.

روند تولید محصولات پالیز :
 • جلسه نیاز سنجی
 • ایده پردازی
 • تولید RFP
 • ارائه و تصحیح پروتوتایپ
 • ارائه و تصحیح قالب گرافیکی
 • راه اندازی نمونه اولیه
 • تصحیح نمونه اولیه
 • راه اندازی نمونه نهایی
 • آموزش

روند پشتیبانی محصولات پالیز :
 • ارائه شش ماه گارانتی پس از آموزش
 • ارائه 5 سطح پشتیبانی پس از طی شدن زمان گارانتی
 • 1. سطح یک ؛ سامانه خدمات مشتریان
  2. سطح دو ؛ سامانه خدمات مشتریان + تلفن در ساعات اداری
  3. سطح سه ؛ سطح دو + موبایل 7x24x365 + رفع اشکال در محل در ساعات اداری
  4. سطح چهار ؛ سطح سه + رفع اشکال در محل 24 ساعته – کارشناس مستقر در شرکت پالیز
  5. سطح پنج ؛ سطح چهار + رفع اشکال در محل 24 ساعته – کارشناس مستقر در محل مشتری
 • امکان پرداخت اقساطی هزینه پشتیبانی